Om Folkevalgtbasen

Dialog bør være god mellom de folkevalgte og velgerne. Stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og andre folkevalgte er derfor tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer. De folkevalgte skal representere sine velgere. Det er derfor viktig at de får det løpende korrektiv som innspill fra publikum representerer. De folkevalgte skal i begrenset grad blande seg inn i enkeltsaker og konkrete helse- og sosialsaker som er lagt til forvaltningen å takle. Men samtidig er de folkevalgte ombud. I den sammenheng er det nyttig at de av og til ser på konkrete enkeltsaker. Dette ikke minst som en test på at det regelverk og rammer de folkevalgte organer har vedtatt virker etter hensikten. Derfor denne oversikten.

Dersom du ikke ønsker en kontakt med en bestemt representant anbefales det at du i stedet adresserer din henvendelse til den respektive partigruppes sekretariat. Da vil du i størst utstrekning være sikret å få en korrekt behandling av din henvendelse.

Mailadressene er kvalitetssikret, men skulle du komme over at noen representanter har endret mailadresse eller telefonnummere, vennligst mail da webmaster.

Kryss i telefonkolonnen betyr at den folkevalgte ikke ønsker at telefonnummeret skal oppgis på denne nettsiden.

Redaksjonelt ansvarlig for dette nettstedet er Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV.

Jeg er også ansvarlig for disse nettsteder:

Blogg
Facebook
Twitter
Linkedin
Nei til nye NATO
Osloombudet


Tilbake til Folkevalgtbasen