FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Dag Inge Ulstein (utviklingsminister) Hordaland Bergen 23 95 00 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Utenriksdepartementet Utvikling Kristelig Folkeparti  
Epost Erna Solberg (kontakt Rune Alstadsæter mob 91558419) Hordaland Bergen 22 24 40 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Siv Jensen (kontakt Atle Simonsen mobil 92036938) Oslo Oslo 22 24 41 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Lars Øy Akershus Nittedal 22 24 40 56 90881249 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Jørgen Næsje Akershus Bærum 22 24 41 14 99475614 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Bent Høie (kontakt Andreas Keus mobil 95082023) Rogaland Randaberg 22 24 84 02 Regjering Statsråd Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Anne Grethe Erlandsen Østfold Sarpsborg 22 24 84 05 94826280 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Julian Farner-Calvert Oslo Oslo 92040747 Regjering Statssekretær Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Paul Chaffey Akershus Bærum 22 24 68 06 91643863 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Ingvild Næss Stub Oslo Oslo 22 24 40 04 92014897 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Anne Karin Olli Finnmark Måsøy 22 24 68 15 91833458 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (perm fra 5. aug 2019) Oslo Oslo 47251338 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Anniken Hauglie (kontakt Nina Kraugerud Ertzaas mobil 48001061) Oslo Oslo 22 24 84 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Ingvil Smines Tybring-Gjedde (samfunnssikkerhetsminister) Oslo Oslo 22 24 31 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Roy Angelvik Trøndelag Stjørdal 22 24 64 09 40541770 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Thor Sættem Oslo Oslo 22 24 51 06 92417134 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Høyre  
Epost Julia Sanna Maria Brännström Nordtug Østfold Sarpsborg 22 24 41 70 46428102 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Audun Halvorsen Oslo Oslo 23 95 00 32 97162331 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Maria Jahrmann Bjerke Oslo Oslo 22 24 84 21 92253537 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Frank Bakke-Jensen (kontakt Ingrid Dåsnes mobil 45241874) Finnmark Båtsfjord 23 09 80 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Saliba Andreas Korkunc Oslo Oslo 22 24 84 06 45276108 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Britt Dalsbotten Sogn og Fjordane Førde 22 24 64 02 41220779 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Sunniva Ihle Steinstad Oppland Øyer 22 24 40 02 95977153 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Tone Skogen Akershus Bærum 23 09 60 02 90138579 Regjering Statssekretær Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Ine Eriksen Søreide (kontakt Frode Overland Andersen mobil 91722022) Oslo Oslo 23 95 00 30 Regjering Statsråd Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Jens Frølich Holte Hordaland Bergen 23 95 00 52 97753623 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Vegard Einan Oslo Oslo 48129392 Regjering Statssekretær Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Jan Tore Sanner (kunnskaps- og integrering) (kontakt Anbjørg Bakken mobil 99009260) Akershus Bærum 22 24 74 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Iselin Nybø (forskning- og høyere utdanning) (kontakt Anbjørg Bakken mobil 99009260) Rogaland Randaberg 22 24 74 04 Regjering Statsråd Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Torbjørn Røe Isaksen (kontakt Trond Viken mobil 99218303) Telemark Porsgrunn 22 24 01 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Ola Elvestuen (kontakt Jon Berg mobil 90569495) Oslo Oslo 22 24 57 01 90854775 Regjering Statsråd Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Audun Rødningsby Oslo Oslo 22 24 40 10 92014622 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Venstre  
Epost Lars Jacob Hiim Buskerud Ringerike 22 24 68 04 46418282 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Magnus Thue Hedmark Eidskog 22 24 01 02 92249113 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Geir Olsen Oslo Oslo 22 24 41 02 91344971 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Venstre  
Epost Atle Hamar Sogn og Fjordane Jølster 22 24 57 02 99284300 Regjering Statssekretær Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Rebekka Borsch Buskerud Røyken 22 24 74 04 40044474 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Frida Blomgren Oslo Oslo 22 24 78 02 92046585 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Kjartan Almenning Oslo Oslo 22 24 74 04 95840227 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Maria Kristine Göthner Oslo Oslo 22 24 74 04 95928385 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Marianne Eikvåg Groth Oslo Oslo 22 24 41 04 90161565 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Høyre  
Epost Tommy Skjervold Oslo Oslo 22 24 81 02 93056450 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Anders B. Werp Buskerud Øvre Eiker 22 24 81 05 91388194 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Høyre  
Epost Aase Marthe Horrigmo Vest-Agder Kristiansand 22 24 68 02 99295619 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Rune Alstadsæter Oslo Oslo 22 24 40 17 91558419 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Jan-Christian Kolstø Oslo Oslo 22 24 78 03 92056081 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Marit Kristine Vea (perm 9.aug 2019 til 9. sept.2019) Oslo Oslo 22 24 57 04 97723431 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Mona Melanie Lindseth Buskerud Modum 22 24 78 17 97102362 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Hannah Sumeja Atic kst. 14.6 - 15.10 2019 Hordaland Bergen 22 24 01 11 93261398 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Marianne Hagen Oslo Oslo 23 95 00 35 90074124 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Trine Skei Grande (kontakt dep sin vakttelefon 92031093) Oslo Oslo 22 24 90 90 Regjering Statsråd Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Fredrik Tronhuus Vestfold Færder 22 24 90 90 41437340 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Jon Georg Dale (kontakt Susanne Stephansen mobil 48032792) Møre og Romsdal Volda 22 24 90 90 Regjering Statsråd Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Kjell-Børge Freiberg (kontakt Ole Berthelsen mobil 93026847) Nordland Hadsel 22 24 61 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Anne Bramo Østfold Moss 22 24 90 90 92668272 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Maria Alseth Trøndelag Trondheim 22 24 90 90 92656879 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Christoffer Pederssen Buskerud Røyken 22 24 31 01 93868368 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Harald Tom Nesvik (kontakt Camilla Pettersen mobil 95105064) Møre og Romsdal Ålesund 22 24 64 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Monica Mæland (kontakt Bjersti Bjørgo mobil 97164835) Hordaland Bergen 22 24 68 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Bjørn Siem Knudsen Oslo Oslo 41513552 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Sveinung Rotevatn Sogn og Fjordane Eid 95146487 Regjering Statssekretær Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Kristoffer Aardal Hanssen Akershus Asker 22 24 68 70 45429730 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Atle Simonsen Rogaland Stavanger 92036938 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Embla Belsvik (vikar 1.1.2019 - 31.3.2019) Sogn og Fjordane Flora 48224146 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Hans Olav Syversen Oslo Oslo 22 24 40 09 48082627 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Kristelig Folkeparti  
Epost Nikolai Astrup (digitaliseringsminister) Oslo Oslo 22 24 68 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Oluf Ulseth Oslo Oslo 22 24 40 08 97620302 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Olaug Vervik Bollestad Rogaland Gjesdal 22 24 90 90 Regjering Statsråd Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Jorunn Hallaråker Oslo Oslo 90552461 Regjering Statssekretær Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Julie Kristine Kordahl perm fra 23. april 2019 Troms 22 24 91 04 90089528 Regjering Statssekretær Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Widar Skogan Troms 41683718 Regjering Statssekretær Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Sverre Vatnar 90552461 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Thorleif Vikre Telemark Skien 90116311 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Brage Baklien Oslo Oslo 91674043 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Rikard Gaarder Knutsen Buskerud Røyken 45632450 Regjering Statssekretær Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Tom Erlend Skaug Oslo Oslo 90736498 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Allan Ellingsen Nordland Bodø 95784675 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Jenny Clemet von Tetzschner Oslo Oslo 91880164 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Elisabeth Løland Østfold 99791613 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Erlend Kjærnsrød 40247285 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Peder Weidemann Egseth 22 24 40 08 47716330 Politisk rådgiver Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Astrid Knutsen Håstad (vikar 28.08.2018 - 01.04.2019) Hordaland 22 24 57 04 98652060 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Aksel Jakobsen Møre og Romsdal Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Utvikling Kristelig Folkeparti  
Epost Liv Lønnum Oslo Oslo 90518900 Regjering Statssekretær Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Gjermund Øystese Hordaland Bergen 99360014 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Utvikling Kristelig Folkeparti  
Epost Guro Angell Gimse Trøndelag Melhus 48011598 Regjering Statssekretær Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Johannes Utvåg Troms Tromsø 23 09 60 04 99415833 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Kristian Paulsen Wilsgård Troms Tromsø 90697960 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Kjell Ingolf Ropstad Aust-Agder Evje og Hornnes 22 24 24 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Jøran Kallmyr (kontakt Gunnar A. Johansen mobil 97553747) Oslo Oslo 22 24 31 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Julie Midtgarden Remen Oslo Oslo 90530596 Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Ingvild Ofte Arntsen kst statssekr fra 23. apr.2019 92813861 Regjering Statssekretær Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Kristelig Folkeparti  
Epost Sylvi Listhaug Møre og Romsdal 22 24 84 10 Regjering Statsråd Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Storting - Helse- og omsorgskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Lars Joakim Hanssen Akershus Frogn 90114233 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Fremskrittspartiet  
Epost Kristoffer Sivertsen Rogaland Stavanger 22 24 31 03 47602843 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Karianne Hansen (kst. fra 5. aug. 2019) Telemark Skien 40463601 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Anna Molberg Hedmark Hamar 46788995 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Naomi Ichihara Røkkum (fung 9. aug. til 9. sept. 2019) Oslo Oslo 47019560 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å administrere statistikk, navigasjon, søk, sosiale medier og annen funksjonalitet. Ved å bruke nettsiden (Folkevalgtbasen) samtykker du til at det blir brukt informasjonskapsler på din enhet. Les mer her - Personvernerklæring