FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Gunnar Viken Trøndelag 97531500 Tidligere Høyre  
Epost Åslaug Haga Akershus 97774040 Tidligere Senterpartiet  
Epost Gro Lundby Oppland 93484069 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Dagfinn Høybråten Rogaland 48082603 Tidligere Kristelig Folkeparti  
Epost Terje Riis-Johansen Telemark 97563000 Tidligere Senterpartiet  
Epost Ingrid Fiskaa Rogaland 97016049 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Sonja Alice Steen Nordland 75 65 07 03 91766904 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Jon Aasen Møre og Romsdal 90080387 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Åshild Kjelsnes Sogn og Fjordane 91888568 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Bjørgulv Sverdrup Lund Aust-Agder 97898905 Tidligere Høyre  
Epost Per Gunnar Sveen Hedmark 62 54 44 63 95829112 Fylkesråd Fylkesrådsleder Arbeiderpartiet  
Epost Janne Johnsen Rogaland 48082646 Tidligere Høyre  
Epost Knut Werner Hansen Troms 77 78 80 14 90095871 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Dag Rønning Hedmark 41544044 Tidligere Senterpartiet  
Epost Terje Damman Vest-Agder 38 07 45 17 90519670 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Tore O. Sandvik Trøndelag 74 17 40 00 99541944 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Morten Eriksrød Buskerud 92228697 Tidligere Høyre  
Epost Per-Eivind Johansen Vestfold 33 34 42 61 91630541 Tidligere Høyre  
Epost Kristian Norheim Telemark 99724170 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Kjell Arvid Svendsen Rogaland 95121570 Tidligere Kristelig Folkeparti  
Epost Anne Marit Mevassvik Trøndelag 975 26 273 97526273 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Mette Nord Telemark 90855063 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Øyvind Håbrekke Trøndelag 97062368 Tidligere Kristelig Folkeparti  
Epost Even Aleksander Hagen Oppland 41644654 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Eivind Nævdal-Bolstad Hordaland 99093172 Tidligere Høyre  
Epost Astrid Huitfeldt Akershus 97583277 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Tom Tvedt Rogaland 97199233 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Thomas Åhrén 90839663 Tidligere  
Epost Rune Hogsnes Vestfold 33 34 42 61 91633552 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Jenny Følling Sogn og Fjordane 47905990 Fylkesting Fylkesordfører Senterpartiet  
Epost Pål Sæther Eiden Trøndelag 90527323 Tidligere Høyre  
Epost Anne Gine Hestetun Hordaland 55 23 90 11 99565643 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Roger Ryberg Buskerud 32 80 85 10 93429429 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Peder Weidemann Egseth 47716330 Tidligere Høyre  
Epost Ann-Mari Thomassen 90057123 Tidligere  
Epost Solveig Ege Tengesdal Rogaland 90722027 Fylkesting Fylkesordfører Kristelig Folkeparti  
Epost Saera T. Khan Oslo 91573835 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Vibeke Larsen 94130116 Tidligere Uavhengig  
Epost Ronny Wilhelmsen 90020789 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Mariann Wollmann Magga 78 47 40 00 97702350 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Inger Eline Eriksen 78 47 40 00 41458703 Tidligere Árja  
Epost Lars Filip Paulsen 78 47 40 00 91618561 Tidligere Høyre  
Epost Willy Ørnebakk Troms 77 88 80 08 91174752 Fylkesråd Fylkesrådsleder Arbeiderpartiet  
Epost Gro Bråten Aust-Agder 90520198 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ragnhild Vassvik Finnmark 48063335 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Thorbjorn Jagland +33 (0)3 88 41 20 00 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Sylvi Listhaug Møre og Romsdal Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (vara for Bård Hoksrud) Telemark 90226400 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utdannings- og forskningskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Oddvar Indergård Trøndelag Agdenes 72 49 22 10 97024481 Kommunestyret Ordfører Lokal liste  
Epost Bård Anders Langø Nordland Alstahaug 75 07 50 17 40215672 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Laila Davidsen Finnmark Alta 91565995 Tidligere Høyre  
Epost Kåre Simensen Finnmark Alta 90187642 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Monica Nielsen Finnmark Alta 78 45 53 08 90041535 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Silje Karine Muotka Finnmark Alta 78 47 40 00 98487576 Sametingsrådet Rådsmedlem Norske Samers Riksforbund  
Epost Ronny Berg Finnmark Alta 22 24 63 02 99211816 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Laila Davidsen Finnmark Alta 91565995 Tidligere Høyre  
Epost Marianne Haukland (vara for Frank Bakke-Jensen) Finnmark Alta 90028281 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Bengt Rune Strifeldt Finnmark Alta 97701730 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Svein Borkhus Hedmark Alvdal 91308100 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Olav Grotting Hedmark Alvdal 91820510 Tidligere Senterpartiet  
Epost Johnny Hagen Hedmark Alvdal 62 48 90 10 95070761 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Bjarne Sommerstad Vestfold Andebu 91581643 Tidligere Senterpartiet  
Epost Jonni H Solsvik Nordland Andøy 76 11 50 50 95231821 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Geir Aarbu Østfold Aremark 69 19 96 15 93244012 Kommunestyret Ordfører Senterpartiet  
Epost Freddy de Ruiter Aust-Agder Arendal 93400774 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Einar Halvorsen Aust-Agder Arendal 90591250 Tidligere Høyre  
Epost Ingebjørg Amanda Godskesen Aust-Agder Arendal 23 31 30 45 90509508 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Robert Cornels Nordli Aust-Agder Arendal 37 01 31 21 95759990 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Åshild Bruun-Gundersen Aust-Agder Arendal 45671812 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Tellef Inge Mørland Aust-Agder Arendal 90159498 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Marianne Aasen Akershus Asker 93082540 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Lene W. Conradi Akershus Asker 66 90 92 20 91308369 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Bente Stein Mathisen (vara for Jan Tore Sanner) Akershus Asker 23 31 30 29 91569767 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Hans Brattskar Akershus Asker 23 95 00 50 94157673 Tidligere Høyre  
Epost Morten Høglund Akershus Asker 92043741 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Sindre Fossum Beyer Akershus Asker 90992078 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Kristoffer Aardal Hanssen Akershus Asker 22 24 68 70 45429730 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Thor Reidar Hals Østfold Askim 69 81 92 45 95807242 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Tore Storehaug Sogn og Fjordane Askvoll 94145145 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Kristelig Folkeparti  
Epost Frida Melvær Sogn og Fjordane Askvoll 95413213 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Høyre  
Epost Ole André Klausen Sogn og Fjordane Askvoll 57 73 07 00 48037285 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Siv Høgtun Hordaland Askøy 48195342 Tidligere Høyre  
Epost Laila Dåvøy Hordaland Askøy 48082680 Tidligere Kristelig Folkeparti  
Epost Terje Mathiassen Hordaland Askøy 56 15 80 00 41623589 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Tom-Christer Nilsen Hordaland Askøy 92450196 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Høyre  
Epost Tønnes Seland Vest-Agder Audnedal 97101001 Tidligere Lokal liste  
Epost Reidun Bakken Vest-Agder Audnedal 38 28 20 00 90778818 Kommunestyret Ordfører Kristelig Folkeparti  
Epost Bernhard Riksfjord Møre og Romsdal Aukra 71 17 15 54 91869285 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ingunn Oldervik Golmen Møre og Romsdal Aure 71 64 74 00 99516430 Kommunestyret Ordfører Senterpartiet  
Epost Noralv Distad Sogn og Fjordane Aurland 57 63 29 29 95984638 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Jan A. Mærli Akershus Aurskog-Høland 91315194 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Roger Evjen Akershus Aurskog-Høland 63 85 25 13 47384181 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Renate Møgster Klepsvik Hordaland Austevoll 91524239 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Helge Andre Njåstad Hordaland Austevoll 23 31 31 06 95797021 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Finanskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Morten Storebø Hordaland Austevoll 55 08 10 10 94504076 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Per Lerøy Hordaland Austrheim 56 16 21 12 94506747 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ann-Kristin Sørvik Møre og Romsdal Averøy 95181111 Tidligere Senterpartiet  
Epost Ingrid Rangønes Møre og Romsdal Averøy 71 51 35 01 97689699 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Steinar Reiten Møre og Romsdal Averøy 95235615 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Kristelig Folkeparti  
Epost Jan Steinar Engeli Johansen Møre og Romsdal Averøy 40199000 Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Fremskrittspartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å administrere statistikk, navigasjon, søk, sosiale medier og annen funksjonalitet. Ved å bruke nettsiden (Folkevalgtbasen) samtykker du til at det blir brukt informasjonskapsler på din enhet. Les mer her - Personvernerklæring