Folkevalgtbasen

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere

Denne basen har vært populær blant pressefolk, aktivister og politisk interesserte forøvrig.

For meg har dette vært et åpenhetsprosjekt. Folkevalgte skal være lett tilgjengelig for velgerne/innbyggerne. Deres egentlige oppdragsgivere. Det har vært mange drakamper med folkevalgte som har ønsket å gjemme seg bak murer.

Som en - indirekte - konsekvens av at jeg etter 32 år valgte å ikke stille til gjenvalg i Oslo bystyre vedlikeholder jeg ikke lenger denne basen.

Skulle du ønske å lese min blogg, ligger den her. Blogg

Jeg er tilgjengelig på mobil 90 66 15 20 og mail post@ivarjohansen.no

Ivar Johansen