FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Erna Solberg Hordaland Bergen 22 24 40 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Siv Jensen Oslo Oslo 22 24 41 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Bjørn Haugstad Oslo Oslo 22 24 74 50 48082692 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Lars Øy Akershus Nittedal 22 24 40 56 90881249 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Petter Kvinge Tvedt Hordaland Bergen 22 24 41 70 99553007 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Jørgen Næsje Akershus Bærum 22 24 41 14 99475614 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Bent Høie Rogaland Randaberg 22 24 84 02 Regjering Statsråd Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Anne Grethe Erlandsen Østfold Sarpsborg 22 24 84 05 94826280 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Hanne Maren Blåfjelldal Sogn og Fjordane Høyanger 22 24 91 02 41683254 Regjering Statssekretær Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Ketil Solvik-Olsen Rogaland Time 22 24 81 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Marit Kristine Vea Oslo Oslo 22 24 57 04 97723431 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Paul Chaffey Akershus Bærum 22 24 68 06 91643863 x Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Ingvild Næss Stub Oslo Oslo 22 24 40 04 92014897 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Anne Karin Olli Finnmark Måsøy 22 24 68 15 91833458 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Jenny Clemet von Tetzschner Oslo Oslo 23 95 12 17 91880164 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Utvikling Høyre  
Epost Toril Charlotte Ulleberg Reynolds permisjon 01.10.2017-07.09.2018 Oslo Oslo 22 24 41 07 47251338 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Anniken Hauglie Oslo Oslo 22 24 84 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Per Sandberg Trøndelag Trondheim 22 24 64 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Jon Georg Dale Møre og Romsdal Volda 22 24 91 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Ingvil Smines Tybring-Gjedde Oslo Oslo 22 24 61 03 90917466 Regjering Statssekretær Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Christl Kvam Oppland Lillehammer 22 24 84 00 90988440 Regjering Statssekretær Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Roy Angelvik Trøndelag Stjørdal 22 24 64 09 40541770 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Morten Bakke Oslo Oslo 22 24 84 00 90971880 Regjering Statssekretær Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Sylvi Listhaug (justis-, beredskaps- og innvandring) Oslo Oslo 22 24 31 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Espen Teigen Trøndelag Stjørdal 22 24 53 05 47873575 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Bård Ludvig Thorheim Oslo Oslo 23 95 00 38 97545181 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Cecilie Brein-Karlsen Oslo Oslo 22 24 41 07 90880842 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Thor Sættem Oslo Oslo 22 24 51 06 92417134 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Høyre  
Epost Torkil Åmland konstituert 01.10.2017-07.09.2018 Hordaland Bergen 22 24 31 03 45397711 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Terje Søviknes Hordaland Os i Hordaland 22 24 61 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Veronica Pedersen Åsheim Nordland Rana 22 24 64 05 40325593 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Rikard Gaarder Knutsen Buskerud Røyken 22 24 81 16 45632450 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Julia Sanna Maria Brännström Nordtug Østfold Sarpsborg 22 24 41 70 46428102 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Julie Midtgarden Remen Oslo Oslo 22 24 90 90 90530596 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Margrete Dysjaland Rogaland Sola 22 24 91 04 92456520 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Christian E. Haugen Hordaland Bergen 22 24 61 05 93020242 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Odd Hoen-Sevje Akershus Oppegård 22 24 40 58 97185003 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Audun Halvorsen Oslo Oslo 23 95 00 32 97162331 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Maria Jahrmann Bjerke Oslo Oslo 22 24 84 21 92253537 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Svein Flåtten Vestfold Sandefjord 22 24 40 08 90930052 33 45 81 92 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Frode Gaasland Hestnes Vestfold Vestnes 22 24 40 06 92445529 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Fremskrittspartiet  
Epost Marte Ziolkowski Oslo Oslo 23 09 60 04 41402631 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Frank Bakke-Jensen Finnmark Båtsfjord 23 09 80 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Anders B. Werp Buskerud Øvre Eiker 22 24 81 05 91388194 32 75 67 64 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Høyre  
Epost Saliba Andreas Korkunc Hordaland Bergen 22 24 84 06 45276108 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Britt Dalsbotten Sogn og Fjordane Førde 22 24 64 02 41220779 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Sunniva Ihle Steinstad Oppland Øyer 22 24 40 02 95977153 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Tone Skogen Oslo Oslo 23 09 60 02 90138579 Regjering Statssekretær Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Marianne Hagen Akershus Asker 23 95 00 35 90074124 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Ine Eriksen Søreide Oslo Oslo 23 95 00 30 Regjering Statsråd Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Jens Frølich Holte Hordaland Bergen 23 95 00 52 97753623 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Rune Alstadsæter Oslo Oslo 22 24 40 17 91558419 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Knut Morten Johansen Telemark Skien 22 24 81 09 99315360 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Nikolai Astrup Oslo Oslo 23 95 00 30 Regjering Statsråd Regjeringen - Utenriksdepartementet Utvikling Høyre  
Epost Åse Michaelsen (eldre- og folkehelseminister) Vest-Agder Mandal 22 24 90 90 Regjering Statsråd Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Jan Tore Sanner (kunnskaps- og integrering) Akershus Bærum 22 24 74 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Iselin Nybø (forskning- og høyere utdanning) Rogaland Randaberg 22 24 74 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Linda Cathrine Hofstad Helleland Trøndelag Klæbu 22 24 24 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Høyre  
Epost Torbjørn Røe Isaksen Telemark Porsgrunn 22 24 01 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Ola Elvestuen Oslo Oslo 22 24 57 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Audun Rødningsby Oslo Oslo 22 24 40 10 92014622 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Venstre  
Epost Kristin Holm Jensen Akershus Oppegård 22 24 74 00 91616448 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Brage Baklien Oslo Oslo 22 24 81 05 91674043 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Lars Jacob Hiim Buskerud Ringerike 22 24 68 04 46418282 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Magnus Thue Trøndelag Skaun 22 24 90 90 92249113 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Geir Olsen Oslo Oslo 22 24 41 02 91344971 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Venstre  
Epost Aase Marthe Horrigmo Vest-Agder Vennesla 22 24 68 02 99295619 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Jan-Christian Kolstø Oslo Oslo 22 24 78 03 92056081 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Atle Hamar Oslo Oslo 22 24 57 02 99284300 Regjering Statssekretær Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Atle Simonsen Rogaland Stavanger 22 24 74 50 92036938 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Rebekka Borsch Buskerud Røyken 22 24 74 50 40044474 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Frida Blomgren Oslo Oslo 22 24 78 30 92046585 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Mona Melanie Lindseth Buskerud Modum 97102362 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Kjartan Almenning Oslo Oslo 22 24 74 50 95840227 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Karine Skaret Hedmark Elverum 22 24 90 90 98070192 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Hannah Sumeja Atic Hordaland Bergen 22 24 01 11 93261398 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Maria Kristine Göthner Oslo Oslo 22 24 74 50 95928385 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Maren Aasan Trøndelag Verdal 22 24 24 02 91135070 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Høyre  
Epost Line Miriam Sandberg Troms Lenvik 22 24 82 43 91130242 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Daniel Bjarmann-Simonsen Nordland Bodø 22 24 90 90 99229008 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Tom Erlend Skaug Oppland Lillehammer 22 24 24 02 90736498 Regjering Statssekretær Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Høyre  
Epost Camilla Strandskog Oslo Oslo 22 24 68 70 93085495 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Marianne Eikvåg Groth Oslo Oslo 22 24 41 04 90161565 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Høyre  
Epost Sveinung Rotevatn Sogn og Fjordane Eid 95146487 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Venstre  
Epost Tommy Skjervold Oslo Oslo 22 24 81 02 93056450 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her