FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Kari Kjønaas Kjos Akershus Lørenskog 23 31 30 35 92866567 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Helse- og omsorgskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Elisabeth Røbekk Nørve Møre og Romsdal Ålesund 23 31 31 28 90649588 x Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Kjersti Toppe Hordaland Bergen 23 31 31 07 40286286 55 19 15 76 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Helse- og omsorgskomiteen Senterpartiet  
Epost Morten Wold Buskerud Modum 23 31 30 96 90603320 32 78 85 65 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Olaug Vervik Bollestad Rogaland Gjesdal 23 31 32 04 41228992 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Kristelig Folkeparti  
Epost Ingvild Kjerkol Nord-Trøndelag Stjørdal 23 31 31 45 93024367 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Kristin Ørmen Johnsen Buskerud Drammen 23 31 30 58 41515188 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Tone Wilhelmsen Trøen Akershus Eidsvoll 23 31 30 34 95800486 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Ketil Kjenseth Oppland Gjøvik 23 31 31 05 92699964 61 18 45 54 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Venstre  
Epost Sveinung Stensland Rogaland Haugesund 23 31 32 02 48139453 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Ruth Grung Hordaland Bergen 23 31 31 09 41611995 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Bård Andrè Hoksrud Telemark Bamble 90919838 35 97 27 59 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Fremskrittspartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her