FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Anette Trettebergstuen Hedmark Hamar 23 31 30 73 93055449 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Ib Thomsen Akershus Nittedal 23 31 30 37 90579805 67 07 94 86 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Sonja Mandt Vestfold Larvik 23 31 32 69 92252044 33 18 56 57 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Svein Harberg Aust-Agder Grimstad 23 31 30 48 90945678 37 04 56 78 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Geir Bekkevold Telemark Skien 23 31 32 39 95051967 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Familie- og kulturkomiteen Kristelig Folkeparti  
Epost Mette Tønder Akershus Nittedal 23 31 30 38 91876696 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Kårstein Eidem Løvaas Vestfold Nøtterøy 23 31 31 35 91378135 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Hege Haukeland Liadal Rogaland Haugesund 23 31 31 25 93031328 52 22 11 40 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Arild Grande Nord-Trøndelag Levanger 23 31 31 44 95136836 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her