FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Martin Kolberg Buskerud Lier 23 31 30 52 90775258 32 85 24 89 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Per Olaf Lundteigen Buskerud Øvre Eiker 23 31 30 59 91514277 32 75 73 48 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt Arbeids- og sosialkomiteen Senterpartiet  
Epost Michael Tetzschner Oslo Oslo 23 31 31 93 91329500 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Jette Christensen Hordaland Bergen 23 31 31 02 95852870 55 01 35 17 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Hans Fredrik Grøvan Vest-Agder Lyngdal 23 31 32 46 90050918 38 34 62 92 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt Transport- og kommunikasjonskomiteen Kristelig Folkeparti  
Epost Erik Skutle (vara for Erna Solberg) Hordaland Bergen 23 31 31 04 92069165 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Helge Thorheim (vara for Solveig Horne) Rogaland Karmøy 23 31 32 06 90994549 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Abid Q Raja Akershus Bærum 23 31 30 17 99440908 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt Transport- og kommunikasjonskomiteen Venstre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her