FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Geir Waage Sør-Trøndelag Trondheim 72 54 60 57 90525388 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Arbeiderpartiet  
Epost Rita Irene Ottervik Sør-Trøndelag Trondheim 72 54 61 11 95263011 x Formannskap Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Sissel Trønsdal Sør-Trøndelag Trondheim 73 88 33 80 92888935 72 58 31 60 Formannskap kommunalråd Arbeiderpartiet  
Epost Jon Gunnes Sør-Trøndelag Trondheim 72 54 60 85 95263562 72 55 92 28 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Venstre  
Epost Elin Marie Andreassen Sør-Trøndelag Trondheim 91830111 - Formannskap kommunalråd - gruppeleder Fremskrittspartiet  
Epost Geirmund Lykke Sør-Trøndelag Trondheim 72 54 61 71 91666537 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Kristelig Folkeparti  
Epost Hilde Opoku Sør-Trøndelag Trondheim 90163908 Formannskap Varaordfører - gruppeleder Miljøpartiet De Grønne  
Epost Marek Aleksandr Jasinski Sør-Trøndelag Trondheim 97191267 Formannskap kommunalråd Arbeiderpartiet  
Epost Ottar Michelsen Sør-Trøndelag Trondheim 73 55 08 46 91555983 72 56 81 03 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Sosialistisk Venstreparti  
Epost Ingrid Skjøtskift Sør-Trøndelag Trondheim 95198726 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Høyre  
Epost Berit Tiller Sør-Trøndelag Trondheim 91722717 Formannskap kommunalråd Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her