FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Kristin Røymo Troms Tromsø 48053372 Formannskap Ordfører - komiteleder Tromsø kommune - Næringskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Ragni Løkholm Ramberg Troms Tromsø 97514546 Kommunestyret Medlem - komiteleder Tromsø kommune - Byutvikling, miljø og transportkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Gunhild Johansen Troms Tromsø 90043166 Kommunestyret Medlem - komiteleder Tromsø kommune - Helse- og velferdskomiteen Sosialistisk Venstreparti  
Epost Brage Larsen Sollund Troms Tromsø 93014353 Kommunestyret Medlem - komitenestleder Tromsø kommune - Utdannings- og oppvektskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Elin Jørgensen Troms Tromsø 95089163 Kommunestyret Medlem - komiteleder Tromsø kommune - Utdannings- og oppvektskomiteen Rødt  
Epost Vanja Terentieff Troms Tromsø 99563100 Kommunestyret Medlem - komiteleder Tromsø kommune - Kultur, friluft og idrettskomiteen Høyre  
Epost Anne-Linn Lernes Troms Tromsø 97189716 Kommunestyret Medlem - komitenestleder Tromsø kommune - Kultur, friluft og idrettskomiteen Rødt  
Epost Bjørn Egil Johansen Troms Tromsø 90549113 Kommunestyret Medlem - komitenestleder Tromsø kommune - Helse- og velferdskomiteen Rødt  
Epost Pål Julius Skogholt Troms Tromsø 97077457 Kommunestyret Medlem - komitenestleder Tromsø kommune - Byutvikling, miljø og transportkomiteen Sosialistisk Venstreparti  
Epost Erlend Svardal Bøe Troms Tromsø 99269813 Formannskap Medlem - komitenestleder - gruppeleder Tromsø kommune - Næringskomiteen Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her