FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Bjarne Kvadsheim Rogaland Stavanger 51 50 74 40 95898067 51 53 48 03 Formannskap Medlem - komitenestleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for kultur og idrett Senterpartiet  
Epost Bjørg Tysdal Moe Rogaland Stavanger 51 50 71 39 92081087 51 88 14 35 Formannskap Varaordfører - komitenestleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalutvalget Kristelig Folkeparti  
Epost Christin Sagen Helgø Rogaland Stavanger 51 50 71 30 90527719 Formannskap Ordfører - komiteleder Stavanger kommune - Kommunalutvalget Høyre  
Epost Per Armand Thorbjørnsen Rogaland Stavanger 90773712 51 57 14 03 Formannskap Medlem - komiteleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for miljø og utbygging Venstre  
Epost Egil Olsen Rogaland Stavanger 90060278 51 86 16 37 Formannskap Medlem - komitenestleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for byutvikling Høyre  
Epost Iselin Nybø Rogaland Stavanger 92246267 Formannskap Medlem Venstre  
Epost Kåre Reiten Rogaland Stavanger 51 89 30 86 97193490 51 89 32 00 Formannskap Medlem - komiteleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for levekår Høyre  
Epost Eirik Faret Sakariassen Rogaland Stavanger 99399181 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalutvalget Sosialistisk Venstreparti  
Epost John Peter Hernes Rogaland Stavanger 90172337 901 72 337 Formannskap Medlem - komiteleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for finans Høyre  
Epost Torfinn Ingeborgrud Rogaland Stavanger 90832707 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for miljø og utbygging Miljøpartiet De Grønne  
Epost Kari Nessa Nordtun Rogaland Stavanger 97572258 Formannskap Medlem Stavanger kommune - Kommunalstyret for byutvikling Arbeiderpartiet  
Epost Sissel Knutsen Hegdal Rogaland Stavanger 97543757 51 55 20 24 Formannskap Medlem - komiteleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for oppvekst Høyre  
Epost Cecilie Bjelland Rogaland Stavanger 90704496 51 52 67 87 Formannskap Medlem Stavanger kommune - Kommunalstyret for administrasjon og lønn Arbeiderpartiet  
Epost Sissel Stenberg Rogaland Stavanger 41880963 Formannskap Medlem - komitenestleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for levekår Fremskrittspartiet  
Epost Dag Mossige Rogaland Stavanger 41518623 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for finans Arbeiderpartiet  
Epost Terje Rønnevik Rogaland Stavanger 93205419 Formannskap Medlem Stavanger kommune - Kommunalstyret for kultur og idrett Arbeiderpartiet  
Epost Safana M. Ali Rogaland Stavanger 95297888 Formannskap Medlem Stavanger kommune - Kommunalstyret for levekår Arbeiderpartiet  
Epost Christian Wedler Rogaland Stavanger 46462323 Formannskap Medlem - komiteleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for finans Fremskrittspartiet  
Epost Frode Myrhol Rogaland Stavanger 95839663 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for byutvikling Lokal liste  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her