FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Bjarne Kvadsheim Rogaland Stavanger 51 50 74 40 95898067 51 53 48 03 Formannskap Medlem - komitenestleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for kultur og idrett Senterpartiet  
Epost Bjørg Tysdal Moe Rogaland Stavanger 51 50 71 39 92081087 51 88 14 35 Formannskap Varaordfører - komitenestleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalutvalget Kristelig Folkeparti  
Epost Per Armand Thorbjørnsen Rogaland Stavanger 90773712 51 57 14 03 Formannskap Medlem - komiteleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for miljø og utbygging Venstre  
Epost Eirik Faret Sakariassen Rogaland Stavanger 99399181 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalutvalget Sosialistisk Venstreparti  
Epost John Peter Hernes Rogaland Stavanger 90172337 901 72 337 Formannskap Medlem - komiteleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for finans Høyre  
Epost Torfinn Ingeborgrud Rogaland Stavanger 90832707 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for miljø og utbygging Miljøpartiet De Grønne  
Epost Sara Nustad Mauland Rogaland Stavanger 41646631 Kommunestyret Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for oppvekst Rødt  
Epost Dag Mossige Rogaland Stavanger 41518623 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for finans Arbeiderpartiet  
Epost Christian Wedler Rogaland Stavanger 46462323 Formannskap Medlem - komiteleder - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for finans Fremskrittspartiet  
Epost Frode Myrhol Rogaland Stavanger 95839663 Formannskap Medlem - gruppeleder Stavanger kommune - Kommunalstyret for byutvikling Lokal liste  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her