FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Robert Steen Oslo Oslo 23 46 16 70 91743735 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Arbeiderpartiet  
Epost Tone Tellevik Dahl Oslo Oslo 23 46 16 64 97509225 22 89 02 85 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Arbeiderpartiet  
Epost Hanna E. Marcussen Oslo Oslo 23 46 17 86 90571847 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Miljøpartiet De Grønne  
Epost Inga Marte Thorkildsen Oslo Oslo 23 46 12 65 97140687 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Sosialistisk Venstreparti  
Epost Raymond Johansen (kontaktes via Marte Ingul 99541238) Oslo Oslo 23 46 19 31 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Anders Røberg-Larsen Oslo Oslo 23 46 18 59 41464146 22 80 24 77 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Arbeiderpartiet  
Epost Marte Ingul Oslo Oslo 23 46 19 58 99541238 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Marthe Scharning Lund Oslo Oslo 23 46 12 93 92051302 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Daniel Rees Oslo Oslo 23 46 13 88 99452400 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljøpartiet De Grønne  
Epost Rasmus Raabo Reinvang Oslo Oslo 23 46 17 87 92032515 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Miljøpartiet De Grønne  
Epost Torkil Vederhus (permisjon fra 27. mars til 22. sept. 2017) Oslo Oslo 23 46 15 42 41589316 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Miljøpartiet De Grønne  
Epost Benjamin Endre Larsen Oslo Oslo 23 46 11 45 91314585 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Sosialistisk Venstreparti  
Epost Bettina Thorvik Oslo Oslo 23 46 17 12 92820658 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap Arbeiderpartiet  
Epost Halvard Hølleland Oslo Oslo 23 46 15 98 99514351 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Arbeiderpartiet  
Epost Geir Lippestad Oslo Oslo 23 46 15 36 46938650 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap Arbeiderpartiet  
Epost Rina Mariann Hansen Oslo Oslo 23 46 14 45 92600926 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet Arbeiderpartiet  
Epost Vegar Andersen Oslo Oslo 23 46 16 41 41551219 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Arbeiderpartiet  
Epost Frode Kyvåg Oslo Oslo 23 46 10 42 97052727 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet Arbeiderpartiet  
Epost Anja Bakken Riise Oslo Oslo 23 46 15 74 45438349 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljøpartiet De Grønne  
Epost Marie Helene Loe Halvorsen Oslo Oslo 23 46 10 82 91643732 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Miljøpartiet De Grønne  
Epost Tor Henrik Andersen Oslo Oslo 23 46 14 97 41554828 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Åsmund Strand Johansen Oslo Oslo 23 46 19 41 41610703 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Sosialistisk Venstreparti  
Epost Anna Tresse Oslo Oslo 23 46 19 32 45450111 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Sosialistisk Venstreparti  
Epost Lan Marie Nguyen Berg (kontakt Anja Bakken Riise mobil 454 38 349) Oslo Oslo 23 46 19 34 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljøpartiet De Grønne  
Epost Einar Wilhelmsen (vikar til 22. sept. 2017) Oslo Oslo 90698446 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Miljøpartiet De Grønne  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her