FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Oddny Miljeteig Hordaland Bergen 55 56 66 11 91613471 55 20 07 85 Kommunestyret Medlem - komiteleder - gruppeleder Bergen kommune - Komite for helse og sosial Sosialistisk Venstreparti  
Epost Tor A. Woldseth Hordaland Bergen 99617576 55 95 21 47 Kommunestyret Medlem - komitenestleder - gruppeleder Bergen kommune - Komite for miljø og byutvikling Fremskrittspartiet  
Epost Ove Sverre Bjørdal Hordaland Bergen 55 21 82 11 95872210 55 29 01 39 Kommunestyret Medlem - gruppeleder Bergen kommune - Komite for finans, næring og kultur Senterpartiet  
Epost Trygve Birkeland Hordaland Bergen 55 56 64 09 91789168 55 99 06 23 Kommunestyret Medlem - gruppeleder Kristelig Folkeparti  
Epost Sondre Båtstrand Hordaland Bergen 40226389 Kommunestyret Medlem - gruppeleder Miljøpartiet De Grønne  
Epost Rune Bakervik Hordaland Bergen 98807855 Kommunestyret Medlem - komitenestleder - gruppeleder Bergen kommune - Komite for finans, næring og kultur Arbeiderpartiet  
Epost Martin Smith-Sivertsen Hordaland Bergen 97765045 Kommunestyret Medlem - komiteleder - gruppeleder Bergen kommune - Komite for finans, næring og kultur Høyre  
Epost Idun Kristine Bortne Hordaland Bergen 91817839 Kommunestyret Medlem - komiteleder - gruppeleder Bergen kommune - Komite for oppvekst Venstre  
Epost Sofie Marhaug Hordaland Bergen 55 58 23 82 97609595 Kommunestyret Medlem - gruppeleder Bergen kommune - Komite for oppvekst Rødt  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her