FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Harald Schjelderup Hordaland Bergen 55 56 58 30 90945029 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådslederens avdeling Arbeiderpartiet  
Epost Pål Hafstad Thorsen Hordaland Bergen 55 56 74 10 91722284 Byråd Byråd Bergen Kommune - Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Arbeiderpartiet  
Epost Dag Inge Ulstein Hordaland Bergen 41176114 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Kristelig Folkeparti  
Epost Rebekka Ljosland Hordaland Bergen 55 56 74 50 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådsavdeling for helse og omsorg Kristelig Folkeparti  
Epost Eigil Knutsen Hordaland Bergen 95802477 Byråd Politisk rådgiver Bergen kommune - Byrådslederens avdeling Arbeiderpartiet  
Epost Kristian Kopperud Hordaland Bergen 55 56 62 32 95152355 Byråd Politisk rådgiver Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Kristelig Folkeparti  
Epost Peder Lofnes Hauge Hordaland Bergen 95122689 Byråd Politisk rådgiver Bergen Kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Venstre  
Epost Anna Elisa Tryti Hordaland Bergen 55 56 58 42 91807302 55 90 23 15 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Arbeiderpartiet  
Epost Julie Andersland Hordaland Bergen 55 56 52 37 41611572 - Byråd Byråd Bergen Kommune - Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Venstre  
Epost Erlend Andreas Horn Hordaland Bergen 55 56 94 80 98619431 - Byråd Byråd Bergen Kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Venstre  
Epost Tallak Rundholt Hordaland Bergen 48233775 Byråd Politisk rådgiver Bergen Kommune - Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Venstre  
Epost Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø Hordaland Bergen 45061026 Byråd Politisk rådgiver Bergen kommune - Byrådslederens avdeling Arbeiderpartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her