FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Frida Melvær Sogn og Fjordane Askvoll 95413213 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Bjørn Lødemel Sogn og Fjordane Hornindal 23 31 31 36 91777488 57 87 94 16 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Høyre  
Epost Gunnar Gundersen Hedmark Åsnes 23 31 30 85 90184759 62 95 12 44 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Næringskomiteen Høyre  
Epost Olemic Thommessen Oppland Lillehammer 23 31 31 74 93063698 61 25 13 86 Stortinget Stortingsrepresentant - stortingspresident Høyre  
Epost Øyvind Halleraker Hordaland Bømlo 23 31 30 94 90985245 22 50 58 65 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Høyre  
Epost Tage Pettersen Østfold Moss 90470753 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Elisabeth Røbekk Nørve Møre og Romsdal Ålesund 23 31 31 28 90649588 x Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Svein Flåtten Vestfold Sandefjord 23 31 32 64 90930052 33 45 81 92 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Finanskomiteen Høyre  
Epost Trond Helleland Buskerud Drammen 23 31 30 53 93063677 32 89 58 43/22 44 61 44 Stortinget Stortingsrepresentant - gruppeleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Høyre  
Epost Nikolai Astrup Oslo Oslo 23 31 31 87 93496378 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Energi- og miljøkomiteen Høyre  
Epost Ingjerd Schou Østfold Spydeberg 23 31 32 83 48082600 69 83 80 60 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Høyre  
Epost Michael Tetzschner Oslo Oslo 23 31 31 93 91329500 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Svein Harberg Aust-Agder Grimstad 23 31 30 48 90945678 37 04 56 78 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Arve Kambe Rogaland Haugesund 23 31 32 17 95085649 - Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Høyre  
Epost Siri A. Meling Rogaland Eigersund 23 31 32 18 91381322 51 49 20 36 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Høyre  
Epost Sylvi Graham Akershus Oppegård 23 31 30 24 91512081 66 80 76 89 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Høyre  
Epost Anders B. Werp Buskerud Øvre Eiker 23 31 30 55 91388194 32 75 67 64 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Justiskomiteen Høyre  
Epost Ingunn Foss Vest-Agder Lyngdal 23 31 32 53 91581707 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Høyre  
Epost Kristin Vinje Oslo Oslo 23 31 31 82 90037562 22 18 19 22 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Høyre  
Epost Stefan Heggelund Oslo Oslo 23 31 31 94 92098521 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Høyre  
Epost Nils Aage Jegstad Akershus Vestby 23 31 30 42 97671961 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Høyre  
Epost Norunn Tveiten Benestad Vest-Agder Kristiansand 23 31 32 52 40408274 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Høyre  
Epost Kristin Ørmen Johnsen Buskerud Drammen 23 31 30 58 41515188 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Tone Wilhelmsen Trøen Akershus Eidsvoll 23 31 30 34 95800486 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Bente Stein Mathisen Akershus Asker 23 31 30 29 91569767 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Høyre  
Epost Mette Tønder Akershus Nittedal 23 31 30 38 91876696 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Elin R Agdestein Nord-Trøndelag Steinkjer 23 31 31 42 97537599 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Høyre  
Epost Helge Orten Møre og Romsdal Midsund 23 31 31 19 92687448 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Høyre  
Epost Bengt Morten Wenstøb Østfold Fredrikstad 23 31 32 61 93026639 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Høyre  
Epost Kent Gudmundsen Troms Tromsø 23 31 32 44 90127450 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Høyre  
Epost Mudassar Hussain Kapur Oslo Oslo 23 31 31 85 91190074 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Høyre  
Epost Kårstein Eidem Løvaas Vestfold Nøtterøy 23 31 31 35 91378135 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Tina Bru Rogaland Sandnes 23 31 32 34 92856755 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Høyre  
Epost Margunn Ebbesen Nordland Brønnøy 23 31 31 53 90660296 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Høyre  
Epost Odd Henriksen Nordland Fauske 23 31 31 57 91146829 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Høyre  
Epost Erik Skutle (vara for Erna Solberg) Hordaland Bergen 23 31 31 04 92069165 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Sveinung Stensland Rogaland Haugesund 23 31 32 02 48139453 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Høyre  
Epost Eirik Milde Østfold Halden 23 31 32 77 91543313 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Høyre  
Epost Frank Jenssen Sør-Trøndelag Trondheim 23 31 32 43 91672830 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Høyre  
Epost Sigurd Hille Hordaland Bergen 23 31 30 93 92017821 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Høyre  
Epost Peter Christian Frølich Hordaland Bergen 23 31 31 03 41520873 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Høyre  
Epost Torill Eidsheim Hordaland Meland 23 31 30 92 99325710 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Høyre  
Epost Hårek Elvenes (vara for Jan Tore Sanner) Akershus Bærum 23 31 30 36 90139236 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Høyre  
Epost Heidi Nordby Lunde (vararepresentant for Ine Marie Eriksen Søreide)) Oslo Oslo 23 31 31 86 40019747 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Høyre  
Epost Solveig Sundbø Abrahamsen Telemark Seljord 23 31 32 41 48140055 35 05 23 85 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Høyre  
Epost Ove Trellevik Hordaland Sund 23 31 30 95 48028240 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Høyre  
Epost Jonny Finstad Nordland Vestvågøy 94144727 76 08 20 92 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Torhild Aarbergsbotten (møter fast for Linda C. Hofstad Helland) Sør-Trøndelag Ørland 90085005 72 52 14 99 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Høyre  
Epost Tom-Christer Nilsen Hordaland Askøy 92450196 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Laila Davidsen (vara for Frank Bakke-Jensen ) Finnmark Alta 91565995 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Høyre  
Epost Vetle Wang Soleim Møre og Romsdal Smøla 97644184 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Margret Hagerup Rogaland Time 47611670 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Lene Westgaard-Halle Vestfold Larvik 97437044 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Kristian Tonning Riise Hedmark Stange 99381990 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Turid Kristensen Akershus Lørenskog Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Mari Holm Lønseth Sør-Trøndelag Trondheim 40000178 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Marianne Synnes Møre og Romsdal Ålesund 47268858 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Epost Erlend Larsen Vestfold Stokke 92237217 Stortinget Stortingsrepresentant Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her