FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Anette Trettebergstuen Hedmark Hamar 23 31 30 73 93055449 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Anna-Kristin Ljunggren Nordland Narvik 23 31 31 63 90926083 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Dag Terje Andersen Vestfold Lardal 23 31 30 02 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Eirin Sund Rogaland Gjesdal 23 31 32 03 99541957 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Else-May Botten Møre og Romsdal Molde 23 31 31 12 91559913 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Eva Kristin Hansen Sør-Trøndelag Trondheim 23 31 32 32 97113487 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Freddy de Ruiter Aust-Agder Arendal 23 31 30 47 93400774 37 08 80 79 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Gunvor Eldegard Akershus Ski 23 31 30 22 91876278 64 87 39 21 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Helga Pedersen Finnmark Tana 23 31 30 62 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Ingrid Bjørketun Heggø Sogn og Fjordane Høyanger 23 31 32 16 97085321 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Jan Bøhler Oslo Oslo 23 31 31 81 48028662 22 26 35 46 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Jorodd Asphjell Sør-Trøndelag Orkdal 23 31 32 23 90923225 72 48 62 08 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Kari Henriksen Vest-Agder Kristiansand 23 31 31 68 90067690 38 04 40 26 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Knut Storberget Hedmark Elverum 23 31 30 72 91678178 22 73 39 92 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Lise Christoffersen Buskerud Drammen 23 31 30 49 90556400 32 83 56 87 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Marianne Aasen Akershus Asker 23 31 30 23 93082540 66 79 53 94 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Marianne Marthinsen Oslo Oslo 23 31 31 83 92419104 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Marit Nybakk Oslo Oslo 23 31 32 01 93063514 22 44 93 70 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Martin Kolberg Buskerud Lier 23 31 30 52 90775258 32 85 24 89 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Sonja Mandt Vestfold Larvik 23 31 32 69 92252044 33 18 56 57 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Svein Roald Hansen Østfold Fredrikstad 23 31 32 75 90545391 69 34 77 86 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Sverre Myrli Akershus Skedsmo 23 31 30 27 93063609 63 87 27 36 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Terje Lien Aasland Telemark Skien 23 31 32 35 91577824 35 54 18 75 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Tone Merete Sønsterud Hedmark Kongsvinger 23 31 30 77 95252183 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Tore Hagebakken Oppland Gjøvik 23 31 31 72 95972238 61 17 77 94 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Torgeir Micaelsen Buskerud Drammen 23 31 30 54 97530833 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Tove Karoline Knutsen Troms Tromsø 23 31 32 55 90173250 77 66 61 75 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Truls Wickholm (vara for Jens Stoltenberg) Oslo Oslo 23 31 31 89 97087284 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Magne Rommetveit Hordaland Stord 23 31 31 13 97552013 53 41 15 47 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Eirik Sivertsen Nordland Bodø 23 31 31 38 92650695 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Kåre Simensen Finnmark Alta 23 31 30 64 90187642 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Stine Renate Håheim Oppland Nord-Aurdal 23 31 31 71 92028522 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Jette Christensen Hordaland Bergen 23 31 31 02 95852870 55 01 35 17 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Lene Vågslid Telemark Tokke 23 31 32 37 97513592 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Christian Tynning Bjørnø Telemark Porsgrunn 23 31 32 51 92613292 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Odd Omland Vest-Agder Kvinesdal 23 31 32 47 99216311 38 35 44 75 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Næringskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Anniken Huitfeldt Akershus Ullensaker 23 31 30 25 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Per Rune Henriksen Hordaland Bergen 23 31 30 97 48269102 x Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Rigmor Aasrud Oppland Gran 23 31 31 76 47839174 61 33 93 87 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Hadia Tajik Oslo Oslo 23 31 31 84 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Justiskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Ingvild Kjerkol Nord-Trøndelag Stjørdal 23 31 31 45 93024367 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Trond Giske Sør-Trøndelag Trondheim 23 31 32 22 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Irene Johansen Østfold Moss 23 31 32 68 91655936 69 24 28 62 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Fredric Holen Bjørdal Møre og Romsdal Ørsta 23 31 31 16 92267330 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Arbeids- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Martin Henriksen Troms Harstad 23 31 32 45 91821908 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Torstein Tvedt Solberg Rogaland Stavanger 23 31 32 08 90774745 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Hege Haukeland Liadal Rogaland Haugesund 23 31 31 25 93031328 52 22 11 40 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Kjell Idar Juvik Nordland Hemnes 23 31 31 67 99275171 76 19 32 00 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Stein Erik Lauvås Østfold Marker 23 31 32 72 90828576 69 81 12 99 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Karianne Tung Sør-Trøndelag Rissa 23 31 32 24 90650856 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Lisbeth Berg-Hansen Nordland Bindal 23 31 31 54 99545200 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Jonas Gahr Støre (kontaktes via Camilla Ryste) Oslo Oslo 23 31 31 88 48213216 Stortinget Stortingsrepresentant - gruppeleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Ruth Grung Hordaland Bergen 23 31 31 09 41611995 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Åsmund Grøver Aukrust Akershus Bærum 23 31 30 28 91245297 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Arild Grande Nord-Trøndelag Levanger 23 31 31 44 95136836 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Familie- og kulturkomiteen Arbeiderpartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her