FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Jenny Clemet von Tetzschner Oslo Oslo 23 95 12 17 91880164 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Utvikling Høyre  
Epost Bård Ludvig Thorheim Oslo Oslo 23 95 00 38 97545181 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Rikard Gaarder Knutsen Buskerud Røyken 22 24 81 16 45632450 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (fødselspermisjon 19.03.2018-06.01.2019) Østfold Sarpsborg 22 24 41 70 46428102 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Julie Midtgarden Remen permisjon 02.04.2018-28.12.2018 Oslo Oslo 22 24 84 00 90530596 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Margrete Dysjaland Rogaland Sola 22 24 91 04 92456520 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Odd Hoen-Sevje Akershus Oppegård 22 24 40 58 97185003 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Marte Ziolkowski Oslo Oslo 23 09 60 04 41402631 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Saliba Andreas Korkunc Oslo Oslo 22 24 84 06 45276108 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Britt Dalsbotten Sogn og Fjordane Førde 22 24 64 02 41220779 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Kjartan Almenning Oslo Oslo 22 24 74 04 95840227 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Venstre  
Epost Karine Skaret Hedmark Elverum 22 24 90 90 98070192 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Maria Kristine Göthner Oslo Oslo 22 24 74 04 95928385 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Maren Aasan Trøndelag Verdal 22 24 24 02 91135070 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Høyre  
Epost Camilla Strandskog Oslo Oslo 22 24 68 70 93085495 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Marit Kristine Vea Oslo Oslo 22 24 57 04 97723431 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Venstre  
Epost Christian E. Haugen Hordaland Bergen 22 24 61 05 93020242 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Mona Melanie Lindseth Buskerud Modum 22 24 78 17 97102362 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kulturdepartementet Venstre  
Epost Hannah Sumeja Atic Hordaland Bergen 22 24 01 11 93261398 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Petter Erik Kaland Melsom (kst. 26.02.2018-06.01.2019) Akershus Bærum 91778827 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Fredrik Tronhuus vikar 01.03.2018-28.12.2018 Vestfold Færder 41437340 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her