FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Audun Halvorsen 23 09 60 04 97162331 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Rikke Sjøberg Oslo Oslo 22 24 68 70 90101451 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Camilla Strandskog Oslo Oslo 22 24 01 07 93085495 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Maria Kristine Göthner Oslo Oslo 22 24 78 30 95928385 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kulturdepartementet Høyre  
Epost Espen Teigen Nord-Trøndelag Stjørdal 22 24 53 05 47873575 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet (innvandring og integrering) Fremskrittspartiet  
Epost Ragnhild Berg Nilsen vikar 27.05.2016-24.04.2017 Troms Tromsø 48020255 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Bård Ludvig Thorheim 23 95 00 38 97545181 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Atle Simonsen Rogaland Stavanger 92036938 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Sandra Bruflot kst Buskerud Drammen 95467717 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Veronica Pedersen Åsheim Nordland Rana 40325593 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Rikard Gaarder Knutsen Buskerud Røyken 45632450 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Benedicte Staalesen Nilsen perm 27. mai 2016 til 24. april 2017 Rogaland Stavanger 22 24 40 14 46811754 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Julia Sanna Maria Brännström Nortug Østfold Sarpsborg 46428102 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Mathilde Tybring-Gjedde Oslo Oslo 95066963 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Julie Midtgarden Remen Oslo Oslo 90530596 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Hannah Sumeja Atic Hordaland Bergen 93261398 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Margrete Dysjaland Rogaland Sola 22 24 91 04 92456520 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Jens Frølich Holte kst til 23. juli 2017 Hordaland Bergen 97753623 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Samferdselsdepartementet Høyre  
Epost Thor-Arne Englund kst til 23. juli 2017 Oslo Oslo 22 24 57 04 47683657 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Høyre  
Epost Daniel Sørdahl (EØS og EU) Troms Tromsø 99250336 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Christian E. Haugen Hordaland Bergen 93020242 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her