FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Erna Solberg Hordaland Bergen 22 24 40 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Siv Jensen Oslo Oslo 22 24 41 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Børge Brende Sør-Trøndelag Trondheim 23 95 00 30 Regjering Statsråd Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Solveig Horne Rogaland Sola 22 24 24 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Bent Høie Rogaland Randaberg 22 24 84 02 Regjering Statsråd Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Torbjørn Røe Isaksen Telemark Porsgrunn 22 24 74 03 Regjering Statsråd Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Ketil Solvik-Olsen Rogaland Time 22 24 81 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Ine Marie Eriksen Søreide Oslo Oslo 23 09 60 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Jan Tore Sanner Akershus Bærum 22 24 68 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Monica Mæland Hordaland Bergen 22 24 01 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Anniken Hauglie Oslo Oslo 22 24 84 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Per Sandberg Sør-Trøndelag Trondheim 22 24 64 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Jon Georg Dale Møre og Romsdal Volda 22 24 91 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Linda Cathrine Hofstad Helleland Sør-Trøndelag Klæbu 22 24 90 90 Regjering Statsråd Regjeringen - Kulturdepartementet Høyre  
Epost Vidar Helgesen Vestfold Nøtterøy 22 24 57 01 Regjering Statsråd Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Høyre  
Epost Sylvi Listhaug (vikar fra 5. mars til 2. juli 2017: Per Sandberg) Oslo Oslo 22 24 31 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet (innvandring og integrering) Fremskrittspartiet  
Epost Terje Søviknes Hordaland Os i Hordaland 22 24 61 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Per Willy Trudvang Amundsen Troms Harstad 22 24 51 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Frank Bakke-Jensen (EØS og EU) Finnmark Båtsfjord 23 95 00 51 Regjering Statsråd Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her