FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Øystein Bø 23 09 60 02 90104720 Regjering Statssekretær Regjeringen - Forsvarsdepartementet Høyre  
Epost Bjørn Haugstad 22 24 74 50 48082692 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Magnus Thue (i foreldrepermisjon) Sør-Trøndelag Skaun 22 24 74 04 92249113 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Sigbjørn Aanes Akershus Skedsmo 22 24 40 17 92887886 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Lars Øy Akershus Nittedal 22 24 40 56 90881249 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Petter Kvinge Tvedt Hordaland Bergen 22 24 41 70 99553007 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Jørgen Næsje Akershus Bærum 22 24 41 14 99475614 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Lisbeth Normann Oslo Oslo 22 24 84 21 40639607 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Vidar Brein-Karlsen (perm 13. jan. 2017 - 30. juni 2017) Oslo Oslo 22 24 51 02 41550104 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet (innvandring og integrering) Fremskrittspartiet  
Epost Reynir Johannesson Akershus Oppegård 22 24 81 16 46548595 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Anne Grethe Erlandsen Østfold Sarpsborg 22 24 84 05 94826280 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Høyre  
Epost Hanne Maren Blåfjelldal perm 27. juni 2016 - 30. april 2017 Sogn og Fjordane Høyanger 22 24 91 02 41683254 Regjering Statssekretær Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Paul Chaffey Akershus Bærum 22 24 68 06 91643863 x Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Kristin Holm Jensen Akershus Oppegård 22 24 68 04 91616448 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Dilek Ayhan Oslo Oslo 22 24 01 08 95230255 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Lars Jacob Hiim Buskerud Ringerike 22 24 01 02 46418282 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (næring) Høyre  
Epost Himanshu Gulati 75 pst Akershus Skedsmo 22 24 40 08 45429332 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Fremskrittspartiet  
Epost Kai Morten Terning Oslo Oslo 22 24 24 02 90531898 Regjering Statssekretær Regjeringen - Barne- og likestillingsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Tom Cato Karlsen Nordland Bodø 22 24 81 03 90590913 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Lars Andreas Lunde Akershus Bærum 23 31 33 48 92685751 Regjering Statssekretær Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Høyre  
Epost Tore Vamraak Akershus Skedsmo 22 24 41 04 91886215 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Høyre  
Epost Ingvild Stub Næss Oslo Oslo 22 24 40 04 92014897 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Elsbeth Tronstad Akershus Bærum 23 95 00 53 90582383 67 58 30 08 Regjering Statssekretær EØS/EU-saker Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Anne Karin Olli Finnmark Måsøy 22 24 68 15 91833458 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Tone Skogen Oslo Oslo 23 95 00 35 90138579 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Grete Ellingsen Nordland Sortland 22 24 68 24 98813641 76 12 28 02 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Toril Charlotte Ulleberg Reynolds Oslo Oslo 47251338 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Ingvil Smines Tybring-Gjedde Oslo Oslo 22 24 61 03 90917466 Regjering Statssekretær Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Ronny Berg Finnmark Alta 22 24 63 02 99211816 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Christl Kvam Oppland 22 24 84 00 90988440 Regjering Statssekretær Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Roy Angelvik Sør-Trøndelag 22 24 64 09 40541770 Regjering Statssekretær Regjeringen - Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeri) Fremskrittspartiet  
Epost Morten Bakke Oslo Oslo 22 24 84 00 90971880 Regjering Statssekretær Regjeringen - Arbeids- og sosialdepartementet Høyre  
Epost Elnar Remi Holmen Akershus Nes i Akershus 22 24 61 06 99514321 Regjering Statssekretær Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Himanshu Gulati kst 25 pst Akershus Skedsmo 22 24 70 17 45429332 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kulturdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Laila Bokhari Oslo Oslo 48028141 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Terje Halleland kst 18. april 2016 - 30. april 2017 Rogaland Ølen 22 24 91 09 90273493 Regjering Statssekretær Regjeringen - Landbruks- og matdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Fabian Stang Oslo Oslo 90070300 x Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet (innvandring og integrering) Høyre  
Epost Bård Folke Fredriksen Oslo Oslo 22 24 78 03 41504162 22 15 20 90 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kulturdepartementet Høyre  
Epost Marit Berger Røsland Oslo Oslo 91383874 Regjering Statssekretær Regjeringen - Utenriksdepartementet Høyre  
Epost Brage Baklien Oslo Oslo 91674043 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Cecilie Brein-Karlsen (permisjon til 30.01.17) Oslo Oslo 90880842 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Thor Sættem Oslo Oslo 92417134 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Høyre  
Epost Bjørnar Laabak Østfold Fredrikstad 92270315 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Tom-Christer Nilsen perm til 23. juli 2017 Hordaland Askøy 22 24 81 05 92450196 Regjering Statssekretær Regjeringen - Samferdselsdepartementet Høyre  
Epost Torkil Åmland (kst 13. jan. 2017 til 30. juni 2017) Hordaland 45397711 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet (innvandring og integrering) Fremskrittspartiet  
Epost Torkild Solli Haukaas Møre og Romsdal Molde 22 24 40 06 91141290 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Marianne Eikvåg Groth Oslo Oslo 22 24 40 10 90161565 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Anette Carnarius Elseth Akershus Sørum 22 24 51 02 99202583 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Frode Gaasland Hestnes Vestfold 22 24 90 90 92445529 Regjering Statssekretær Regjeringen - Helse- og omsorgsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Sunniva Ihle Steinstad Oppland Øyer 22 24 40 02 95977153 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her