FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Telefon Hjemme Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Thomas Åhrén 90839663 Tidligere  
Epost Peder Weidemann Egseth 47716330 Tidligere Høyre  
Epost Ann-Mari Thomassen 90057123 Tidligere  
Epost Vibeke Larsen 94130116 Tidligere Uavhengig  
Epost Ronny Wilhelmsen 90020789 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Mariann Wollmann Magga 78 47 40 00 97702350 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Inger Eline Eriksen 78 47 40 00 41458703 Tidligere Árja  
Epost Lars Filip Paulsen 78 47 40 00 91618561 Tidligere Høyre  
Epost Ole Jakob Flæten Akershus Skedsmo 66 93 82 42 90675071 63 81 06 41 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Gorm Kjernli Akershus Ski 95771017 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Einar Madsen Akershus Eidsvoll 91816785 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Åslaug Haga Akershus 97774040 Tidligere Senterpartiet  
Epost Ole Morten Geving Akershus Vestby 95846006 Tidligere Senterpartiet  
Epost Borghild Tenden Akershus Bærum 97980649 - Tidligere Venstre  
Epost Dagfinn Sundsbø Akershus Fet 97765835 63 88 20 35 Tidligere Senterpartiet  
Epost Ildri Eidem Løvaas Akershus Oppegård 93090111 x Tidligere Høyre  
Epost Gunvor Eldegard Akershus Ski 91876278 64 87 39 21 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Anne-Ragni K. Amundsen Akershus Nannestad 48025261 63 99 84 20 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Harald Espelund Akershus Ullensaker 97958750 63 97 61 44 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Ib Thomsen Akershus Nittedal 23 31 30 37 90579805 67 07 94 86 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Johan Alnes Akershus Ås 90919330 64 94 62 57 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Kari Kjønaas Kjos Akershus Lørenskog 23 31 30 35 92866567 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Jan A. Mærli Akershus Aurskog-Høland 91315194 63 85 72 30 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Akershus Bærum 91621215 67 15 72 47 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost John Harry Skoglund Akershus Fet 63 88 62 85 95937640 63 88 15 87 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Marianne Aasen Akershus Asker 93082540 66 79 53 94 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Lene W. Conradi Akershus Asker 66 90 92 20 91308369 66 98 14 35 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Lisbeth Hammer Krog Akershus Bærum 67 50 37 02 91193787 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Roger Østlie Sandum Akershus Rælingen 93255954 x Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Sonja Irene Sjøli Akershus Eidsvoll 93063555 63 96 84 86 Tidligere Høyre  
Epost Anders Østensen Akershus Gjerdrum 66 10 60 11 92205377 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Sverre Myrli Akershus Skedsmo 23 31 30 27 93063609 63 87 27 36 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Øivind Sand Akershus Rælingen 63 83 52 27 90852107 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Hilde Thorkildsen Akershus Nittedal 67 05 90 01 48992167 67 06 00 28 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost John A. Ødbehr Akershus Vestby 90181414 64 95 00 24 Tidligere Høyre  
Epost Truls Wickholm Akershus Nesodden 97087284 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Åge Tovan Akershus Lørenskog 90916110 67 90 88 64 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Oddmar Blekkerud Akershus Nes i Akershus 92019147 - Kommunestyret Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Runar Bålsrud Akershus Hurdal 66 10 66 10 91708227 Kommunestyret Ordfører Venstre  
Epost Sylvi Graham Akershus Oppegård 23 31 30 24 91512081 66 80 76 89 Tidligere Høyre  
Epost Anniken Huitfeldt Akershus Ullensaker 23 31 30 25 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Bård Vegar Solhjell Akershus Vestby 93005259 64 95 19 77 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Anette Solli Akershus Bærum 22 05 50 01 90188965 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Nils Aage Jegstad Akershus Vestby 23 31 30 42 97671961 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Høyre  
Epost Tone Wilhelmsen Trøen Akershus Eidsvoll 23 31 30 34 95800486 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Familie- og kulturkomiteen Høyre  
Epost Bente Stein Mathisen (vara for Jan Tore Sanner) Akershus Asker 23 31 30 29 91569767 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Mette Tønder Akershus Nittedal 91876696 Tidligere Høyre  
Epost Hans Andreas Limi Akershus Bærum 23 31 30 39 98218504 Stortinget Stortingsrepresentant - gruppeleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Hans Brattskar Akershus Asker 23 95 00 50 94157673 66 85 06 67 Tidligere Høyre  
Epost Hårek Elvenes Akershus Bærum 23 31 30 36 90139236 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Høyre  
Epost Fredrik Wang Gierløff Akershus Bærum 92029677 Tidligere Høyre  
Epost Sigbjørn Aanes Akershus Skedsmo 92887886 Tidligere Høyre  
Epost Lars Øy Akershus Nittedal 22 24 40 56 90881249 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Maria Hoff Aanes Akershus Skedsmo 22 24 24 02 91565122 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Jørgen Næsje Akershus Bærum 22 24 41 14 99475614 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Abid Q Raja Akershus Bærum 23 31 30 17 99440908 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Venstre  
Epost Reynir Johannesson Akershus Oppegård 46548595 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Hans J Røsjorde Akershus Bærum 97553740 67 14 86 26 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Kathrine Raadim Akershus Rælingen 91131844 63 01 43 48 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Hans Frode Asmyhr Akershus Sørum 90514837 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Rannveig Kvifte Andresen Akershus Ski 48103943 64 86 79 13 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Morten Andreas Meyer Akershus Bærum 92081967 Tidligere Høyre  
Epost Åsmund Grøver Aukrust Akershus Bærum 23 31 30 28 91245297 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Mona Granbakken Mangen Akershus Sørum 90626800 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Tonje Anderson Olsen Akershus Enebakk 90552268 Tidligere Høyre  
Epost Morten Høglund Akershus Asker 92043741 - Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost André Oktay Dahl Akershus Skedsmo 97514069 x Tidligere Høyre  
Epost Elisabet Dahle Akershus Bærum 41421351 67 15 77 28 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Paul Chaffey Akershus Bærum 22 24 68 06 91643863 x Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Jan Tore Sanner Akershus Bærum 22 24 68 00 Regjering Statsråd Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Kristin Holm Jensen Akershus Oppegård 22 24 68 04 91616448 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Astrid Huitfeldt Akershus 97583277 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Sindre Fossum Beyer Akershus Asker 90992078 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Katrine Gramnæs Akershus Nesodden 41020810 66 91 13 94 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim Akershus Enebakk 48123272 Tidligere Senterpartiet  
Epost Are Helseth Akershus Bærum 91744770 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Lars Andreas Lunde Akershus Bærum 23 31 33 48 92685751 Regjering Statssekretær Regjeringen - Klima- og miljøverndepartementet Høyre  
Epost Tonje Brenna Akershus Ullensaker 97596690 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Tore Vamraak Akershus Skedsmo 22 24 41 04 91886215 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Høyre  
Epost Elsbeth Tronstad Akershus Bærum 90582383 67 58 30 08 Tidligere Høyre  
Epost Hans Thue Akershus Nannestad 66 10 50 90 91895723 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ragnhild Bergheim Akershus Lørenskog 67 93 40 01 40621036 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ola Nordal Akershus Ås 64 96 20 01 90039302 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Roger Evjen Akershus Aurskog-Høland 63 85 25 13 47384181 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Grete Irene Sjøli Akershus Nes i Akershus 63 91 10 01 90956793 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost John-Erik Vika Akershus Eidsvoll 66 10 71 00 41304150 63 96 08 09 Kommunestyret Ordfører Senterpartiet  
Epost Tom Staahle Akershus Ullensaker 66 10 80 30 90654354 Kommunestyret Ordfører Fremskrittspartiet  
Epost Marianne Grimstad Hansen Akershus Sørum 63 86 90 01 93052932 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Thore Vestby Akershus Frogn 94053163 Tidligere Høyre  
Epost Odd Haktor Slåke Akershus Frogn 64 90 60 06 41531303 64 93 33 67 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Øystein Slette Akershus Enebakk 64 99 20 00 90872256 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Thomas Sjøvold Akershus Oppegård 66 81 89 60 98213951 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Elnar Remi Holmen Akershus Nes i Akershus 22 24 61 06 99514321 Regjering Statssekretær Regjeringen - Olje- og energidepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Ronny Røste Akershus Fet 90084262 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Anette Carnarius Elseth Akershus Sørum 22 24 51 02 99202583 Regjering Statssekretær Regjeringen - Justis- og beredskapsdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Tom Anders Ludvigsen Akershus Vestby 64 98 01 07 92260622 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Henrik Asheim (kst statsråd fra 15. sept. til 24. nov. 2017) Akershus Bærum 22 24 74 03 Regjering Statsråd Regjeringen - Kunnskapsdepartementet Høyre  
Epost Odd Hoen-Sevje Akershus Oppegård 22 24 40 58 97185003 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Sigbjørn Gjelsvik Akershus Sørum 91161675 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Senterpartiet  
Epost Hanne Opdan Akershus Ski 91651611 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her