FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Thomas Åhrén 90839663 Tidligere  
Epost Peder Weidemann Egseth 47716330 Tidligere Høyre  
Epost Ann-Mari Thomassen 90057123 Tidligere  
Epost Vibeke Larsen 94130116 Tidligere Uavhengig  
Epost Ronny Wilhelmsen 90020789 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Mariann Wollmann Magga 78 47 40 00 97702350 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Inger Eline Eriksen 78 47 40 00 41458703 Tidligere Árja  
Epost Lars Filip Paulsen 78 47 40 00 91618561 Tidligere Høyre  
Epost Thorbjorn Jagland +33 (0)3 88 41 20 00 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Ole Jakob Flæten Akershus Skedsmo 66 93 82 42 90675071 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Gorm Kjernli Akershus Ski 95771017 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Einar Madsen Akershus Eidsvoll 91816785 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Åslaug Haga Akershus 97774040 Tidligere Senterpartiet  
Epost Ole Morten Geving Akershus Vestby 95846006 Tidligere Senterpartiet  
Epost Borghild Tenden Akershus Bærum 97980649 Tidligere Venstre  
Epost Dagfinn Sundsbø Akershus Fet 97765835 Tidligere Senterpartiet  
Epost Ildri Eidem Løvaas Akershus Oppegård 93090111 Tidligere Høyre  
Epost Gunvor Eldegard Akershus Ski 91876278 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Anne-Ragni K. Amundsen Akershus Nannestad 48025261 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Harald Espelund Akershus Ullensaker 97958750 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Ib Thomsen Akershus Nittedal 23 31 30 37 90579805 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Johan Alnes Akershus Ås 90919330 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Kari Kjønaas Kjos Akershus Lørenskog 23 31 30 35 92866567 Stortinget Stortingsrepresentant - komitenestleder Storting - Kommunal- og forvaltningskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Jan A. Mærli Akershus Aurskog-Høland 91315194 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Akershus Bærum 91621215 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost John Harry Skoglund Akershus Fet 63 88 62 85 95937640 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Marianne Aasen Akershus Asker 93082540 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Lene W. Conradi Akershus Asker 66 90 92 20 91308369 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Lisbeth Hammer Krog Akershus Bærum 67 50 37 02 91193787 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Roger Østlie Sandum Akershus Rælingen 93255954 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Sonja Irene Sjøli Akershus Eidsvoll 93063555 Tidligere Høyre  
Epost Anders Østensen Akershus Gjerdrum 66 10 60 11 92205377 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Sverre Myrli Akershus Skedsmo 23 31 30 27 93063609 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Øivind Sand Akershus Rælingen 63 83 52 27 90852107 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Hilde Thorkildsen Akershus Nittedal 67 05 90 01 48992167 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost John A. Ødbehr Akershus Vestby 90181414 Tidligere Høyre  
Epost Truls Wickholm Akershus Nesodden 97087284 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Åge Tovan Akershus Lørenskog 90916110 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Oddmar Blekkerud Akershus Nes i Akershus 92019147 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Runar Bålsrud Akershus Hurdal 66 10 66 10 91708227 Kommunestyret Ordfører Venstre  
Epost Sylvi Graham Akershus Oppegård 23 31 30 24 91512081 Tidligere Høyre  
Epost Anniken Huitfeldt (kontaktes via Eivind Vad Petersson 97713293) Akershus Ullensaker 23 31 30 25 Stortinget Stortingsrepresentant - komiteleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Anette Solli Akershus Bærum 22 05 50 01 90188965 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Nils Aage Jegstad Akershus Vestby 23 31 30 42 97671961 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Transport- og kommunikasjonskomiteen Høyre  
Epost Tone Wilhelmsen Trøen Akershus Eidsvoll 23 31 30 34 95800486 Stortinget Stortingsrepresentant - stortingspresident Høyre  
Epost Bente Stein Mathisen (vara for Jan Tore Sanner) Akershus Asker 23 31 30 29 91569767 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Kontroll- og konstitusjonskomiteen Høyre  
Epost Mette Tønder Akershus Nittedal 91876696 Tidligere Høyre  
Epost Hans Andreas Limi Akershus Bærum 23 31 30 39 98218504 Stortinget Stortingsrepresentant - gruppeleder Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Hans Brattskar Akershus Asker 23 95 00 50 94157673 Tidligere Høyre  
Epost Hårek Elvenes Akershus Bærum 23 31 30 36 90139236 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Høyre  
Epost Fredrik Wang Gierløff Akershus Bærum 92029677 Tidligere Høyre  
Epost Lars Øy Akershus Nittedal 22 24 40 56 90881249 Regjering Statssekretær Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Maria Hoff Aanes Akershus Skedsmo 22 24 24 02 91565122 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Jørgen Næsje Akershus Bærum 22 24 41 14 99475614 Regjering Statssekretær Regjeringen - Finansdepartementet Fremskrittspartiet  
Epost Abid Q Raja Akershus Bærum 23 31 30 17 99440908 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utenriks- og forsvarskomiteen Venstre  
Epost Reynir Johannesson Akershus Oppegård 46548595 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Hans J Røsjorde Akershus Bærum 97553740 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Kathrine Raadim Akershus Rælingen 91131844 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Hans Frode Asmyhr Akershus Sørum 90514837 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Rannveig Kvifte Andresen Akershus Ski 48103943 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Morten Andreas Meyer Akershus Bærum 92081967 Tidligere Høyre  
Epost Åsmund Grøver Aukrust Akershus Bærum 23 31 30 28 91245297 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Energi- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Mona Granbakken Mangen Akershus Sørum 90626800 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Tonje Anderson Olsen Akershus Enebakk 90552268 Tidligere Høyre  
Epost Morten Høglund Akershus Asker 92043741 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost André Oktay Dahl Akershus Skedsmo 97514069 Tidligere Høyre  
Epost Elisabet Dahle Akershus Bærum 41421351 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Paul Chaffey Akershus Bærum 22 24 68 06 91643863 Regjering Statssekretær Regjeringen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyre  
Epost Astrid Huitfeldt Akershus 97583277 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Sindre Fossum Beyer Akershus Asker 90992078 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Katrine Gramnæs Akershus Nesodden 41020810 Tidligere Sosialistisk Venstreparti  
Epost Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim Akershus Enebakk 48123272 Tidligere Senterpartiet  
Epost Are Helseth Akershus Bærum 91744770 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Lars Andreas Lunde Akershus Bærum 92685751 Tidligere Høyre  
Epost Tonje Brenna Akershus Ullensaker 97596690 Tidligere Arbeiderpartiet  
Epost Tore Vamraak Akershus Skedsmo 91886215 Tidligere Høyre  
Epost Elsbeth Tronstad Akershus Bærum 90582383 Tidligere Høyre  
Epost Hans Thue Akershus Nannestad 66 10 50 90 91895723 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ragnhild Bergheim Akershus Lørenskog 67 93 40 01 40621036 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ola Nordal Akershus Ås 64 96 20 01 90039302 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Roger Evjen Akershus Aurskog-Høland 63 85 25 13 47384181 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Grete Irene Sjøli Akershus Nes i Akershus 63 91 10 01 90956793 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost John-Erik Vika Akershus Eidsvoll 66 10 71 00 41304150 Kommunestyret Ordfører Senterpartiet  
Epost Tom Staahle Akershus Ullensaker 66 10 80 30 90654354 Kommunestyret Ordfører Fremskrittspartiet  
Epost Marianne Grimstad Hansen Akershus Sørum 63 86 90 01 93052932 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Thore Vestby Akershus Frogn 94053163 Tidligere Høyre  
Epost Odd Haktor Slåke Akershus Frogn 64 90 60 06 41531303 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Øystein Slette Akershus Enebakk 64 99 20 00 90872256 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Thomas Sjøvold Akershus Oppegård 66 81 89 60 98213951 Kommunestyret Ordfører Høyre  
Epost Elnar Remi Holmen Akershus Nes i Akershus 99514321 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Ronny Røste Akershus Fet 90084262 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Anette Carnarius Elseth Akershus Sørum 99202583 Tidligere Fremskrittspartiet  
Epost Tom Anders Ludvigsen Akershus Vestby 64 98 01 07 92260622 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Odd Hoen-Sevje Akershus Oppegård 22 24 40 58 97185003 Regjering Politisk rådgiver Regjeringen - Statsministerens kontor Høyre  
Epost Sigbjørn Gjelsvik Akershus Sørum 91161675 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Finanskomiteen Senterpartiet  
Epost Hanne Opdan Akershus Ski 91651611 Kommunestyret Ordfører Arbeiderpartiet  
Epost Nina Sandberg Akershus Nesodden 90662335 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utdannings- og forskningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Turid Kristensen Akershus Lørenskog 98822099 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Utdannings- og forskningskomiteen Høyre  
Epost Himanshu Gulati Akershus Skedsmo 45429332 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Justiskomiteen Fremskrittspartiet  
Epost Tuva Moflag Akershus Ski 99713328 Stortinget Stortingsrepresentant Storting - Helse- og omsorgskomiteen Arbeiderpartiet  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å administrere statistikk, navigasjon, søk, sosiale medier og annen funksjonalitet. Ved å bruke nettsiden (Folkevalgtbasen) samtykker du til at det blir brukt informasjonskapsler på din enhet. Les mer her - Personvernerklæring