FOLKEVALGTBASEN

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere


Forsiden | Avansert søk


Stortinget: Stortingsrepresentantene - alle | Parlamentariske ledere | Arbeiderpartiet | Senterpartiet | Sosialistisk Venstreparti | Høyre | Fremskrittspartiet | Kristelig Folkeparti | Venstre | Miljøpartiet De Grønne | Rødt


Stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen | Energi- og miljøkomiteen | Familie- og kulturkomiteen | Finanskomiteen | Helse- og omsorgskomiteen | Justiskomiteen | Utdannings- og forskningskomiteen | Kommunal- og forvaltningskomiteen | Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Næringskomiteen | Transport- og kommunikasjonskomiteen | Utenriks- og forsvarskomiteen


Regjeringen: Regjeringen - hele | Statsråder | Statssekretærer | Politiske rådgivere Sametinget: Sametingsrådet


Kommunene: Ordførere  Fylkene: Fylkesordførere | Fylkesråd


Oslo: Bystyre | Ordfører og varaordfører | Gruppeledere | Bystyrets komiteledelse | Byrådet hele | Byråder | Byrådssekretærer | Finanskomiteen | Byutviklingskomiteen | Helse- og sosialkomiteen | Kultur- og utdanningskomiteen | Samferdsels- og miljøkomiteen | Bydelsutvalg 


Bergen: Byrådet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Trondheim: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Stavanger: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere

Kristiansand: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere 

Tromsø: Formannskapet | Ordfører og varaordfører | Bystyrets komiteledelse | Gruppeledere


Tidligere oppførte: Tidligere


Verktøy: Avansert søk | Forsiden | Vis alle folkevalgte i denne basen | Tips andre om denne siden | Melding om endring eller feil | Om folkevalgtbasenNavn: 
Fylke: 
Kommune: 
Folkevalgtorgan: 
Folkevalgt Rolle: 
Enhet: 
Fagkomite: 
Parti: 
  Navn Fylke Kommune Telefon Arbeid Telefon Mobil Folkevalgtorgan Folkevalgt Rolle Enhet Fagkomite Parti  
Epost Ivar Kristiansen Nordland Hadsel 99244895 Høyre  
Epost Hildegunn Gjengedal Oslo Oslo 90518379 Senterpartiet  
Epost Magnar Nilssen Troms Tromsø 98240501 Arbeiderpartiet  
Epost Arshad Mahmood Oslo Oslo 91755474  
Epost Fride Solbakken Rogaland Stavanger 41231908 Uavhengig  
Epost Pål Hafstad Thorsen Hordaland Bergen 55 56 74 10 91722284 Byråd Byråd Bergen Kommune - Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Arbeiderpartiet  
Epost Dag Inge Ulstein Hordaland Bergen 41176114 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Kristelig Folkeparti  
Epost Robert Steen Oslo Oslo 23 46 16 70 91743735 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Arbeiderpartiet  
Epost Tone Tellevik Dahl Oslo Oslo 23 46 16 64 97509225 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Arbeiderpartiet  
Epost Hanna E. Marcussen Oslo Oslo 23 46 17 86 90571847 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Miljøpartiet De Grønne  
Epost Inga Marte Thorkildsen Oslo Oslo 23 46 12 65 97140687 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning Sosialistisk Venstreparti  
Epost Rebekka Ljosland Hordaland Bergen 55 56 74 50 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådsavdeling for helse og omsorg Kristelig Folkeparti  
Epost Anna Elisa Tryti Hordaland Bergen 55 56 58 42 91807302 Byråd Byråd Bergen kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Arbeiderpartiet  
Epost Julie Andersland Hordaland Bergen 55 56 52 37 41611572 Byråd Byråd Bergen Kommune - Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Venstre  
Epost Erlend Andreas Horn Hordaland Bergen 55 56 94 80 98619431 Byråd Byråd Bergen Kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Venstre  
Epost Rina Mariann Hansen Oslo Oslo 23 46 14 45 92600926 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet Arbeiderpartiet  
Epost Lan Marie Nguyen Berg (kontakt Kari-Anne Isaksen 97040493) Oslo Oslo 23 46 19 34 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljøpartiet De Grønne  
Epost Kjetil Lund Oslo Oslo 922 07 766 92207766 Byråd Byråd Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap Arbeiderpartiet  
Epost Harald Schjelderup (kontakt via Tommy Aarethun 951 67 502) Hordaland Bergen 55 56 58 30 Byråd Byrådsleder Bergen kommune - Byrådsleders avdeling Arbeiderpartiet  
Epost Raymond Johansen (kontaktes via Marte Ingul 99541238) Oslo Oslo 23 46 19 31 Byråd Byrådsleder Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Marte Ingul Oslo Oslo 23 46 19 58 99541238 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Marthe Scharning Lund Oslo Oslo 23 46 12 93 92051302 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Daniel Rees Oslo Oslo 23 46 13 88 99452400 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljøpartiet De Grønne  
Epost Rasmus Raabo Reinvang Oslo Oslo 23 46 17 87 92032515 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Miljøpartiet De Grønne  
Epost Halvard Hølleland (perm. til 4. nov. 2018) Oslo Oslo 23 46 15 98 99514351 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Arbeiderpartiet  
Epost Vegar Andersen (kst til 4. 11. 2018) Oslo Oslo 23 46 16 41 41551219 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Arbeiderpartiet  
Epost Frode Kyvåg Oslo Oslo 23 46 10 42 97052727 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet Arbeiderpartiet  
Epost Marie Helene Loe Halvorsen Oslo Oslo 23 46 10 82 91643732 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling Miljøpartiet De Grønne  
Epost Tor Henrik Andersen Oslo Oslo 23 46 14 97 41554828 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådslederens kontor Arbeiderpartiet  
Epost Åsmund Strand Johansen Oslo Oslo 23 46 19 41 41610703 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Sosialistisk Venstreparti  
Epost Anna Tresse Oslo Oslo 23 46 19 32 45450111 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning Sosialistisk Venstreparti  
Epost Kari-Anne Isaksen Oslo Oslo 23 46 15 70 97040439 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljøpartiet De Grønne  
Epost Ellen Rønning-Arnesen Oslo Oslo 920 22 467 92022467 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Arbeiderpartiet  
Epost Tarjei Helland Oslo Oslo 976 85 690 97685690 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Sosialistisk Venstreparti  
Epost Zaineb Al-Samarai Oslo Oslo 984 96 426 98496426 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap Arbeiderpartiet  
Epost Edina Ringdal Oslo Oslo 470 63 736 47063736 Byråd Byrådssekretær Oslo kommune - Byrådsavdeling for finans Arbeiderpartiet  
Epost Ole Haabeth Østfold Fredrikstad 69 11 74 08 90858708 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Sonja Alice Steen Nordland 75 65 07 03 91766904 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Jon Aasen Møre og Romsdal 90080387 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Knut Werner Hansen Troms 77 78 80 14 90095871 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Terje Damman Vest-Agder 38 07 45 17 90519670 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Tore O. Sandvik Trøndelag 74 17 40 00 99541944 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Anette Solli Akershus Bærum 22 05 50 01 90188965 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Even Aleksander Hagen Oppland 41644654 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Rune Hogsnes Vestfold 33 34 42 61 91633552 Fylkesting Fylkesordfører Høyre  
Epost Sven Tore Løkslid Telemark Hjartdal 35 58 42 24 97698619 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Jenny Følling Sogn og Fjordane 47905990 Fylkesting Fylkesordfører Senterpartiet  
Epost Anne Gine Hestetun Hordaland 55 23 90 11 99565643 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Roger Ryberg Buskerud 32 80 85 10 93429429 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Solveig Ege Tengesdal Rogaland 90722027 Fylkesting Fylkesordfører Kristelig Folkeparti  
Epost Gro Bråten Aust-Agder 90520198 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Ragnhild Vassvik Finnmark 48063335 Fylkesting Fylkesordfører Arbeiderpartiet  
Epost Arnfinn Nergård Hedmark Os i Hedmark 90550581 Fylkesting Fylkesordfører Senterpartiet  
Epost Per Gunnar Sveen Hedmark 62 54 44 63 95829112 Fylkesråd Fylkesrådsleder Arbeiderpartiet  
Epost Willy Ørnebakk Troms 77 88 80 08 91174752 Fylkesråd Fylkesrådsleder Arbeiderpartiet  
Epost Sissel Trønsdal Trøndelag Trondheim 73 88 33 80 92888935 Formannskap kommunalråd Arbeiderpartiet  
Epost Berit Tiller Trøndelag Trondheim 91722717 Formannskap kommunalråd Høyre  
Epost Marek Aleksandr Jasinski Trøndelag Trondheim 97191267 Formannskap kommunalråd Arbeiderpartiet  
Epost Geir Waage Trøndelag Trondheim 72 54 60 57 90525388 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Arbeiderpartiet  
Epost Elin Marie Andreassen Trøndelag Trondheim 91830111 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Fremskrittspartiet  
Epost Geirmund Lykke Trøndelag Trondheim 72 54 61 71 91666537 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Kristelig Folkeparti  
Epost Ottar Michelsen Trøndelag Trondheim 73 55 08 46 91555983 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Sosialistisk Venstreparti  
Epost Ingrid Skjøtskift Trøndelag Trondheim 95198726 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Høyre  
Epost Erling Moe Trøndelag Trondheim 91544404 Formannskap kommunalråd - gruppeleder Venstre  
Epost Carl Oscar Pedersen Oslo Oslo 815 70 400 90755445 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Ullern Høyre  
Epost Knut Røli Oslo Oslo 48123223 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Alna Arbeiderpartiet  
Epost Kristin Sandaker Oslo Oslo 47605753 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Østensjø Arbeiderpartiet  
Epost Rashid Nawaz Oslo Oslo 98647236 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Stovner Arbeiderpartiet  
Epost Arve Edvardsen Oslo Oslo 22 24 97 00 90054499 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Nordstrand Høyre  
Epost Helge Stoltenberg Oslo Oslo 92881084 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Sagene Arbeiderpartiet  
Epost Lars A Hanssen Oslo Oslo 45871111 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Vestre Aker Høyre  
Epost Shahbaz Tariq Oslo Oslo 93063545 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Søndre Nordstrand Arbeiderpartiet  
Epost Line Oma Oslo Oslo 97519584 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Gamle Oslo Arbeiderpartiet  
Epost Mobashar Banaras Oslo Oslo 45340451 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Grorud Arbeiderpartiet  
Epost Anne Christine Kroepelien Oslo Oslo 90788291 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel St. Hanshaugen Høyre  
Epost Per Henry Christiansen Oslo Oslo 90852206 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Nordre Aker Høyre  
Epost Jens Jørgen Lie Oslo Oslo 41720232 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Frogner Høyre  
Epost Marius Sjømæling Oslo Oslo 92097016 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Grunerløkka Arbeiderpartiet  
Epost Bjørn Arvid Lundberg Oslo Oslo 90514198 Bydelsutvalg Leder Oslo kommune - Bydel Bjerke Arbeiderpartiet  
Epost Andreas Halse Oslo Oslo 23 46 15 81 45022745 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Samferdsels- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Bashe Musse Oslo Oslo 952 66 719 90135446 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Samferdsels- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Hermann Kopp Oslo Oslo 90147716 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Byutviklingskomiteen Høyre  
Epost Ivar Johansen Oslo Oslo 23 46 16 23 90661520 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Finanskomiteen Sosialistisk Venstreparti  
Epost Julie Lødrup Oslo Oslo 23 06 10 00 97015952 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Finanskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Morten Steenstrup Oslo Oslo 22 81 45 40 48016540 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Finanskomiteen Høyre  
Epost Odd Einar Dørum Oslo Oslo 97554940 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Kultur- og utdanningskomiteen Venstre  
Epost Ola Kvisgaard Oslo Oslo 23 23 80 00 45476770 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Kontrollutvalget Høyre  
Epost Per-Trygve Hoff Oslo Oslo 67 57 57 21 90194157 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Samferdsels- og miljøkomiteen Høyre  
Epost Rune Gerhardsen Oslo Oslo 92405615 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Samferdsels- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Toril Berge Flatabø Oslo Oslo 93427082 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Finanskomiteen Venstre  
Epost Nadeem Butt Oslo Oslo 22 20 96 90 97578227 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Byutviklingskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Negar Enayati Oslo Oslo 91871250 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Samferdsels- og miljøkomiteen Rødt  
Epost Iselin Nybø Rogaland Stavanger 92246267 Formannskap Medlem Venstre  
Epost Hans Petter Horve Vest-Agder Kristiansand 95771920 Formannskap Medlem Miljøpartiet De Grønne  
Epost Eivind Trædal Oslo Oslo 23 10 96 10 97548849 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Byutviklingskomiteen Miljøpartiet De Grønne  
Epost Abdullah Alsabeehg Oslo Oslo 23 46 14 64 91131182 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Kultur- og utdanningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Espen Ophaug Oslo Oslo 23 46 18 53 95208619 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Byutviklingskomiteen Venstre  
Epost Maren Malthe-Sørenssen Oslo Oslo 92222510 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Helse- og sosialkomiteen Høyre  
Epost Fatima Madar Oslo Oslo 22 45 29 37 92836041 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Kultur- og utdanningskomiteen Arbeiderpartiet  
Epost Yassine Arakia Oslo Oslo 92026979 Kommunestyret Medlem Oslo kommune - Helse- og sosialkomiteen Høyre  
Ansvarlig for denne basen er Ivar Johansen - Kontakt: epost-adresse
Kvaliteten på basen skapes blant annet ved at brukerne tipser om mangler eller feil -
Melding om endringer eller feil
Andre sider Ivar Johansen driver: Egen Blogg - Facebook - Twitter - Osloombudet - Meld deg på nyhetsbrev her

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å administrere statistikk, navigasjon, søk, sosiale medier og annen funksjonalitet. Ved å bruke nettsiden (Folkevalgtbasen) samtykker du til at det blir brukt informasjonskapsler på din enhet. Les mer her - Personvernerklæring